Odpowiedzialny biznes

Odpowiedzialny biznes

Odpowiedzialny Biznes jest integralną częścią wpisaną w strategię firmy Statoil Fuel & Retail Polska.

   W swojej działalności biznesowej kierujemy się zasadami etyki, które określa "Kodeks postępowania etycznego".
Odpowiedzialny Biznes w Statoil Fuel & Retail Polska definiujemy w takich obszarach jak: bezpieczeństwo pracy, pracownicy, etyka, wsparcie społeczności, zarządzanie ryzykiem. Decyzje biznesowe podejmujemy zachowując równowagę pomiędzy interesem firmy a interesem społecznym, mając przy tym na uwadze środowisko naturalne. Poszanowanie praw człowieka i praw pracowniczych oraz działanie w sposób przejrzysty i transparentny jest dla nas priorytetem. Poprzez wsparcie wielu projektów społecznych, staramy się budować trwałe relacje ze społecznościami lokalnymi, w których działamy.

  • Tworzymy stanowiska pracy i umożliwiamy rozwój
  • Szanujemy i akceptujemy różnorodność naszych pracowników pod względem kulturowym, rasowym, religijnym itp.
  • Wspieramy inicjatywy związane z bezpieczeństwem drogowym
  • Wspieramy niepełnosprawnych

Ekologiczne rozwiązania na stacjach Statoil

Na stacjach Statoil paliwo przechowane są w dwuściankowych zbiornikach wyposażonych w elektroniczne czujniki monitorujące ich wnętrze i otoczenie.
Mamy pewność, że na każdym etapie dystrybucji – od rafinerii do baku samochodu - jakość naszego paliwa jest na najwyższym poziomie.

Więcej…

Bezpieczeństwo pracy

Wysokie standardy ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska są w Statoil nadrzędną wartością. Dlatego naszym celem jest zero wypadków i szkód.
Bezpieczeństwo naszych klientów jest równie ważne, jak bezpieczeństwo naszych pracowników i podwykonawców.

Więcej…
Młodzi patrzą na trzeźwo

Zaangażowanie społeczne

Stacje paliw Statoil znajdują się w ponad 200 miastach w całej Polsce. Jako obywatel lokalnych społeczności staramy się wspierać lokalne inicjatywy i aktywnie włączać się w wydarzenia regionalne. Angażujemy się w projekty związane z bezpieczeństwem drogowym.

Więcej…
Zamknij

Zmień język